Page 1 of 1

Nekrologer

PostPosted: 10 Jan 2010 01:32
by Jon
Kunne det vært en ide å samle alle nekrologer under en tråd?
Ikke det at jeg sitter på så mange, men det finnes svært mange på dette forumet på forskjellige tråder og det hadde kanskje vært mer fruktbart å samle dem på et sted?
Det går da an å bare flytte på dem?

Re: Nekrologer

PostPosted: 10 Jan 2010 03:09
by dolmen
Man kan samle disse i en egen tråd for nekrologer og samtidig la de ligge i den tråden de hører hjemme i.
Grunnen til at de er så spredt er at de har en sammenheng med en spesiell sak eller person men en nekrolog-tråd er kanskje ikke så dumt.
Dolmen.

Re: Nekrologer

PostPosted: 04 Feb 2010 23:41
by Henrik
Dette hadde ikke vært dumt, og jeg skal se om jeg får tid til å samle alle i en egen tråd. De må imidlertid også forbli i sin gamle tråd, ellers kan/vil jo disse trådene miste sin mening.
Men det kommer altså helt an på om tiden strekker til......

H.